ส่งผลงาน Early bird และชำระเงิน

31 ตุลาคม 2566

ส่งผลงาน และชำระเงิน (Regular)

1-15 พฤศจิกายน 2566

ปิดรับส่งผลงาน

16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

4-7 ธันวาคม 2566