ห้องเริ่มต้นของแต่ละวัน

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

วิจัยและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพกลุ่มวัย /
กลุ่มเฉพาะ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566

วิจัยและนวัตกรรม
การบริการสุขภาพ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

วิจัยและนวัตกรรม
ในการจัดการทางการพยาบาล

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

หากผู้เข้าร่วมเข้าเยี่ยมชมท่องโลกเสมือนจริงเมตาเวิร์สในรูปแบบ Avatar แล้ว สามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์งานวิจัยต่างๆ ได้ที่นี่