พยาบาล

พยาบาล

ภายใน 31 ตุลาคม 2566
฿ 5900 ต่อคน
 • นำเสนอผลงาน
 • เข้าร่วมฟังบรรยาย
 • อาหารว่าง
 • อาหารกลางวัน
Popular

พยาบาล

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
฿ 6500 ต่อคน
 • นำเสนอผลงาน
 • เข้าร่วมฟังบรรยาย
 • อาหารว่าง
 • อาหารกลางวัน
Popular

นักศึกษา

ปริญญาโท / เอก

ค่าลงทะเบียน
฿ 5900 ต่อคน
 • นำเสนอผลงาน
 • เข้าร่วมฟังบรรยาย
 • อาหารว่าง
 • อาหารกลางวัน
Popular

ปริญญาตรี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
฿ 500 ต่อคนต่อวัน
 • 1 วัน (500 บาท)
 • 2 วัน (1,000 บาท)
 • 3 วัน (1,500 บาท)
 • 4 วัน (2,000 บาท)
Popular